top of page

Meridianen, Yin-Yang en de 5 elementen

Meridianen

 

Ons lichaam bestaat uit energiebanen, ook wel meridianen genoemd. Doorheen deze meridianen stroomt onze Ki (chi in het Chinees, of prana in het Indiaas).

Elk gevoel van lichamelijk of geestelijk ongemak wordt gezien als het gevolg van een blokkade in de circulatie van Ki.

Op de meridianen bevinden zich tsubo's of drukpunten. De 12 hoofdmeridianen vormen de basis van het meridiaanstelsel.

 

De meridianen worden paarsgewijs verdeeld onder de 5 Elementen (zie verder).

Yin-Yang

 

De theorie van Yin en yang is de basis van de oosterse filosofie.
Yin betekent van oudsher schaduwkant van de berg en yang betekent zonkant van de berg.

Yin en yang zijn twee polariteiten die zich overal en altijd manifesteren en waarbinnen alle bewegingen en veranderingen plaatsvinden. Deze bewegingen van energie zijn gelijk aan 'leven'. 

De termen yin en yang worden gebruikt om dit leven te  beschrijven.
Het zijn dus geen statische begrippen, maar een methode om veranderingen te beschrijven zodat er mee gewerkt kan worden.

Een man is meer yang en een vrouw meer yin. Maar een jonge vrouw is yang ten opzichte van een oude vrouw. Met yin en yang kunnen dus relaties worden beschreven van dingen ten opzichte van elkaar. Absoluut yang en absoluut yin bestaat niet.

 

Opgedeeld volgens Yin en Yang zijn er 6 YIN-meridianen met een opgaande stroming en 6 YANG-meridianen met een neerwaartse stroming, waarvan de meeste gekoppeld aan een orgaan.

  • De yinne meridianen stromen van beneden naar boven en bevinden zich meer aan de voor- en binnenzijde van het lichaam. Zij zijn gekoppeld aan yange organen van vitaal belang voor ons functioneren. Zij ontvangen de aarde energie en verbinden zich met de hemel energie.

  • De yange meridianen stromen van boven naar beneden en bevinden zich meer aan de achter-en buitenzijde van ons lichaam. Zij zijn gekoppeld aan de yinne, ondersteunende organen. De yange meridianen ontvangen de hemelenergie en verbinden ons met de aarde-energie.

 

Yin en yang organen

De yinne organen zijn: dikke darm, blaas, galblaas, dunne darm, 3 voudige verwarmer, maag.
De yange organen zijn: longen, nieren, lever, hart, kringloop en milt.

Ieder yin orgaan is gekoppeld aan een yang orgaan dat een gelijksoortige functie heeft.

dikke darm/long:                loslaten en opnemen

maag/milt:                           opslag

blaas/nieren:                       zuivering

dunne darm/hart:               kwaliteit van het bloed

galblaas/lever:                    verdelen energie

3-verwarmer/kringloop:    bescherming

De 5 elementen

De theorie van de 5 elementen gaat er van uit dat alles voortdurend in beweging is. Deze transformatie vind je ook  terug in de het verloop van de dag, de seizoenen, de  levensloop en ook in de processen die plaatsvinden in  ons lichaam. Zo worden ook de energiebanen of meridianen onderverdeeld in deze 5 groepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze 5 elementen hebben ook op hun beurt elk hun plaats binnen de Yin-Yang kleur.

Zo zijn Hout en Vuur, lente en zomer, Yang van aard.

Metaal en Water, herfst en winter, Yin van aard.

Elke verstoring van de deze Cyclus, binnen of buiten het lichaam, zal een tegengestelde reactie uitlokken, om opnieuw een evenwicht te bekomen. 

 

Op basis van dit principe wordt bepaald hoe een shiatsubehandeling zal verlopen.

 

Nog wat meer uitleg over de 5 elementen:

 

Hout: weerspiegelt de energie van de lente. In de natuur komt alles in knop en begint  te groeien, een nieuwe jaarcyclus kondigt zich aan. Het is een explosieve energie die zich naar buiten en naar boven richt.

De organen in ons lichaam die bij het Houtelement horen zijn de Lever en de Galblaas.

Als je Hout in balans is ben je in staat te groeien en doe je vastbesloten je ding. Vriendelijkheid, geduld, verdraagzaamheid en gemakkelijk beslissingen nemen, tonen zich. Als je Hout in onbalans is kun je last hebben van volgende ongemakken :moeilijke spijsvertering, hoofdpijn, snel geïrriteerd, boos, te veel controle of rigiditeit, of een algemeen gebrek aan energie…

Lente –begrippen zijn: geduld, vriendelijkheid, ontluiken van  je kracht naar buiten toe

Vuur: weerspiegelt de energie van de zomer. De zon doet alles bloeien en rijpen. Vuur is een verspreidende, uitzettende energie. 

De organen in ons lichaam die bij het Vuurelement horen zijn het Hart en de Dunne Darm.

Als je Vuur in balans is, voel je je blij, levendig en enthousiast. Als je Vuur in onbalans is, kan dit zich oa tonen in terughoudendheid, onrust, overdreven lachlust, overgevoeligheid voor onbelangrijke zaken, stotteren,... 

Zomerbegrippen zijn: mededogen, liefde, bloei, blijheid, levendigheid, enthousiasme…

Aarde: weerspiegelt de energie van de nazomer. Aarde is de grond, de voedingsbodem van alle levensvormen. Aarde wordt gekenmerkt door de voedende, dragende en verzorgende aspecten. Het element Aarde ondersteunt dan ook  alle andere elementen.  Aarde staat voor stabiliteit en evenwicht, aarding en gronding.

De organen in ons lichaam die bij het Aarde-element horen zijn de Maag, de Milt en de Pancreas. 

Als je een goed ontwikkelde aardekracht hebt, dan is je draagkracht groot en sta je krachtig en sterk in het Leven. Je hebt zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven.

Als je onvoldoende geaard bent, dan begin je te piekeren en te twijfelen. Het leven speelt zich dan af in gedachten.

Aarde begrippen zijn: vertrouwen, zorgen voor, voeden, dragen, ontvangen, respect, verantwoordelijkheid.

Metaal: weerspiegelt de energie van de herfst. Buiten wordt het killer, de natuur begint zich terug te trekken. Metaal Energie is een samentrekkende energie.

De organen in ons lichaam die bij het Metaalelement horen zijn de Longen en de Dikke Darm.

Als je metaal in balans is straal je positiviteit uit, kan je zorg dragen voor jezelf en kan je voor jou onbelangrijke zaken loslaten. Je bent je bewust van jezelf. Metaal in onbalans komt tot uiting in moedeloosheid, verdriet, melancholie, teruggetrokkenheid, …

Herfstbegrippen zijn: verinnerlijking, loslaten, ontspannen, zelfzorg, bescherming en begrenzing

Water: weerspiegelt de energie van de winter. Buiten wordt het koud en donker en al het leven trekt zich diep in de aarde terug. De essentie van het leven trekt zich terug in haar kern waar de kiem gevestigd is voor een nieuwe cyclus. Water Energie is een vloeiende energie.

De organen in ons lichaam die bij het Waterelement horen zijn de Blaas en de Nieren.

Water in balans toont zich in je (levens) vitaliteit,je vermogen je aan te passen aan nieuwe situaties, water uit balans wordt gekenmerkt door angst, vermoeidheid,…

Winter-begrippen zijn: zachtmoedigheid, stilte toelaten, dankbaarheid, moed, innerlijke kracht, overgave, dood en opnieuw geboren word

bottom of page